Dit is KlantAlert!

Dagelijks volgen nieuwsberichten elkaar op waarin de impact van de corona crisis op het bedrijfsleven steeds duidelijker wordt. Iets waar veel ondernemers niet bij stil staan, zijn de risico’s die faillissementen of surseances van betaling vormen binnen uw klanten- en/of leveranciersbestand.

Nu meer dan ooit is het belangrijk om een goed overzicht te bewaren van de zakelijke relaties om u heen en KlantAlert kan daar voor uw organisatie een belangrijke rol in spelen! U ontvangt direct een melding via de mail wanneer één van uw klanten failliet wordt verklaard, u onderneemt de nodige acties en voorkomt daarmee financiële schade!  

Ga naar: https://klantalert.nl/