Welke oplossingen zijn er al gerealiseerd?

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van een webapplicatie moet altijd zijn dat het de klant efficiency oplevert. Deze efficiency moet worden behaald doordat bedrijfsprocessen die dagelijks veel tijd of handmatige handelingen kosten worden geautomatiseerd! Onderstaand hebben wij een aantal van onze gerealiseerde oplossingen uitgeschreven:

Geautomatiseerde facturatie vanuit online omgeving

PM Coded heeft voor DigiDienst een applicatie mogen bouwen waardoor de facturatie-afhandeling volledig automatisch gaat. Deze organisatie heeft online een aanmeldprocedure waarbij bedrijven een eHerkenning loginmiddel kunnen aanvragen, welke voor 1 jaar of op abonnement voor 3 jaar kan worden afgenomen.

Scanapplicatie t.b.v. inzicht en juiste verdeling per locatie

Eén van de applicaties die wij hebben gebouwd is ontstaan vanuit de Fashion branche. Een bekend Nederlands kledingmerk heeft ons benaderd om het proces te automatiseren waarbij kleding vanuit de fabriek random in dozen het magazijn in Nederland werd binnengebracht. Het hoofddoel was om inzicht te creëren per zending van wat er in in de dozen zat en hoe dit na het voorzien van de juiste kaartjes en verpakking gestructureerd kon worden verdeeld onder de verschillende winkellocaties.

Tijdregistratie en inzicht in planning!

Een bouwbedrijf uit Noord-Holland benaderde ons met de vraag hoe zij de tijdregistratie van de verschillende bouwmedewerkers beter konden registreren. Met als doel dat de binnendienst en planning beter konden bepalen hoeveel tijd een bepaalde klus duurt en wanneer iemand voor een nieuwe klus inzetbaar is etc.